Fælles arbejde i foreningerne.

Grundejerforeningen indkalder atter til den årlige fælles rengøringsdag af det grønne kommunale område, som går fra Åsumvej ned forbi Petanquebanen og til å-stien.

Vi håber mange møder frem til et par sociale og hyggelige timer sammen med nabogrundejerforeningen.

Der ligger en del affald overalt i beplantningen, derfor bør vi møde talstærkt frem, for en effektiv

rengøring, til glæde for os selv og vore gæster.

Samtidig klargør vi Petanquebanen. Her skal vi bruge skuffejern, rive og løvrive, som du selv kan medbringe.

Gadekost samt en skovl vil ligeså, være god til rensning/fejning af rendestenen, omkring beplantningen.

En renovationssæk til affald må gerne medbringes.  

Efter endt rengøring, er der mulighed for at lave hold fra hver grundejerforening og spille Petanque, hvis vejret tillader det, og der er stemning for det.

Vi mødes på grusstien gennem det grønne område:

                      Lørdag den 5. maj 2018 kl. 13.00

Foreningerne er vært med en forfriskning, øl / vand…

Påklædning : Arbejdstøj og handsker til arbejde i busk/krat, samt vejrforhold.

Med venlig hilsen

Bestyrelserne

I

Skt. Jørgens Mark

Og

Åsumparken