Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 09.Februar 2016 hos Henning.

 

1. Velkomst
Velkommen til bestyrelsesmødet, afbud fra Michael.

2. Godkendelse af referatet fra sidste B-møde.
Referatet blev godkendt.

3. Beretning fra formanden
Siden sidste bestyrelsesmøde er følgende sket (orientering ved Henning)
Sidste bestyrelsesmøde var d. 15.11.2015.

05. nov. Næste B-møde afholdes hos Henning den 9 feb.
Bespisningen for bestyrelsen bliver en fredag i januar.
Henning køber 2 flasker vin til Jan som tak for indsatsen vedr. hjemmesiden i foreningen.

06. nov. Ringer til Rynkeby Maskinstation vedr. asfaltarbejde i vendepladsen ved nr. 391, men får fat i deres mobilsvarer.

Kontaktet Henning Thill, Skt. Jørgens Mark.
Ny formand indtil videre er
Lotte Skovgård Andersen, Åsumvej 245, mail: lotte0712@hotmail.com

Mail til Michael: Parkforvalter Hanne Pedersen tlf. 23 29 02 33 Mail: hapen@odense.dk.

Mail rundt til bestyrelsen vedr. ovennævnte.

Mail fra Keld, ny ejer af 347:
Christian Thøgersen og Iben Ravn (har lejet huset).

10. nov. Velkomstbrev til ny beboer Åsumvej 347 incl. ”hvad er min ret og hvad er min pligt”, samt referat fra sidste generalforsamling, samt vedtægter.

Vedtægter + sidste referat fra generalforsamlingen afleveret til ”formand” Lotte S. Andersen nr. 245 – Skt. Jørgens Mark.

24. nov. Kontaktet Hanne Pedersen (parkforvalter) vedr. bladfald på stamvej 309-353.
Svar: hun henviser til Søren Borup
Kontakter Søren Borup, han lover at se på det (kommunen suger blade op overalt og vil komme til os på et tidspunkt)
Rykker samtidig på fastgørelse af kloakdæksel på hjørnet ved 333.

30. nov. Keld og Henning nedtager skabet ved petanquebanen til vinteropbevaring hos Henning.
Keld og Henning omlægger fliser ved galger på stien til legepladsen. Mosegrise har lavet 2 gange under fliserne hvorved disse er sunket.

07. jan.16 Bladet Mit hus nr. 4 sendt i cirkulation i bestyrelsen

11. jan. Spisning for bestyrelsen, Henning har arr. at vi skal spise på Klosterkroen.
Det bliver fredag d. 15 jan kl. 18.30.
Keld og Lene kan ikke deltage, Henriette køber rødvin og chokolade som kompensation

12. jan. Modtaget referat fra Henriette fra B-mødet den 5.on. 2015 hos Keld.

17. jan. Referat fra B-møde den 05.nov. 2015 lagt på hjemmesiden (mail fra Jan)

18. jan. Har bedt Jan reducerer under menuer på hjemmesiden.

19. jan. Nu er der 3 huse til salg i foreningen.
Nr. 309, nr. 321, nr. 391.

09. feb. Budgetforslag for 2016 og underskrevet regnskab er modtaget fra kassere Michael.
Ok med lokale til generalforsamlingen onsdag de. 16 marts (samme sted som sidste år)

4. Indlæg fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Der var ikke nogen som havde noget nyt.

5. Hjemmeside www.aasumparken.dk
Vi skal huske at få referater på hjemmesiden, så den er opdateret.

6. Generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes d 16 marts. Vi mødes kl 17.30
Henning handler ind til generalforsamlingen.

7. Evt.
Fælles rengøringsdag bliver Lørdag den 09 april kl. 13.00.

8. Næste bestyrelsesmøde.
Onsdag den 16 marts kl. 17.30. Generalforsamlingen.