Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag den 05.November 2015 hos Keld.

 

 1.      Velkomst

Velkommen til bestyrelsesmødet, afbud fra Mickey.

 2.      Godkendelse af referatet fra sidste B-møde.

Referatet blev godkendt.

 3.      Beretning fra formanden

Siden sidste bestyrelsesmøde er følgende sket (orientering ved Henning)

Sidste bestyrelsesmøde var d. 15.03.2015.

 

10. apr.          Mail til Henriette vedr. fælles rengøringsdag. 

19. apr.          Sedler ud vedr. fælles rengøringsdag.                 

25. apr.          Fælles rengøringsdag kl. 13.00 til ca. 15.00. Der kom 8 fra Åsumparken og 3 fra Skt. Jørgens Mark. Flot resultat, især ved petanquebanen.

27. apr.          Kontaktet parkforvalter Hanne vedr. afhentning af indsamlet affald fra i lørdags. Spurgte ind til græsslåning og ukrudtsbrænding langs kantsten. Hun sender pris på træ til ny kant omkring petanquebanen, som vi selv udskifter.

Kontaktet Søren Vejinspektør vedr. jernplade over hul i vejen ved nr. 429. Asfalt arbejde samles sammen i vores område og laves når der er nok. Vi er ikke glemt. Vi skal selv sørge for maling af hajtænder og skift af stikledning.

30. apr.          Plæneklipper til reparation hos Jem og Fix.

05. maj.         Mail til parkforvalter om græsslåning omkring det grønne kommunale område.

06. maj.         Det hjalp, græsset blev slået i dag. J

15. maj.         Sprøjtet mod ukrudt i kantsten.

18. maj.         Sidste del sprøjtet, fortov m.m.

22. maj.         Hentet plæneklipper hos Jem og Fix.

                      Bladet Mit hus i cirkulation.

27. maj.         Modtaget referat fra Henriette vedr. generalforsamlingen d. 25. marts.2015.

28. maj.         Møde med Rynkeby Maskinstation vedr. projektet med skift af tilslutning af vejbrønd.

Jeg har oplyst at der kan tages kontakt til Odense Vandselskab for yderligere oplysninger ved Eigil. Tilbud på arbejdet: overslag 8-14.000,-kr svært at sige hvad der sker i jorden og det er en lille ordre.

29. jun.          Referater ud fra genrealforsamlingen den 25 marts.

Jeg sprøjter kantsten og fortov langs stamvejen, for ukrudt.

18-19 aug.     Entreprenør laver asfalt/kloak arbejde ved. 429.

21. aug.         Underminering lavet før det løses, med metalplader ved 391/393.

12. sep.          Underminering ved 429 lavet af Odense Kommune.

18. sep.          Mail ud om bestyrelsesmøde.

Bestilt maling af hajtænder ved 405.

28. okt.          Udsendt indkaldelse til B-møde hos Keld den 5 nov. 2015.

                      Mickey har meldt afbud.

05. nov.         Kontaktet Rynkeby Maskinstation vedr. asfaltarbejde i vendepladsen ved nr. 391. Han ringer tilbage !

4.      Orientering fra kasserer, Michael (bl.a. kontingent og regnskab)

Alle har betalt kontingent. Der er 2 medlemmer der har betalt kontant.

Der har været en enkelt påmindelse om betaling.

Regningen på alt vedr. undermineringen tages fra vedligeholdelseskontoen.

5.      Indlæg fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Der er to huse til salg i foreningen.                            

Nr. 309 pris 1.495.000 kr.

Nr. 391 pris 1.895.000 kr.

Der er ny midlertidig formand i Skt. Jørgens Mark,

Det er Lotte Skovgaard Andersen, nr. 245.

Michael kontakter Energi Fyn, vedr. lygten på stien, som ikke virker mere.

6.      Hjemmeside www.aasumparken.dk 

Michael: Der er for mange underpunkter, det skal vi have kigget på.

 7.      Evt.

Michael: I krattet ved petanquebanen, er der en sti gemt inde i krattet. Er det ok at bruge stien til at cykle på. Her tænkes på MTB/ single Track.

Svar: Der tages kontakt til Hanne Parkforvaltningen, det gør Michael.

Flisebelægningen er undermineret ved galgerne mod å stien, Henning og Keld retter op.

8.      Næste bestyrelsesmøde.

Tirsdag den 9 februar kl. 19.00 hos Henning.