Hvilke forpligtelser har en grundejerforening?

En grundejerforening har de forpligtelser, som den stiftende generalforsamling har fastsat i vedtægterne. Det vil typisk være vedligeholdelse af fællesarealer, veje, interne kloakker og evt. strand og bade/bådebro. Nogle grundejerforeninger etablerer også antenneforeninger – de kan evt. gå sammen med andre grundejerforeninger om det.

Efterhånden er de fleste fællesveje i parcelhusområde blevet lavet om fra offentlige veje til private veje, og dermed er det også grundejere – og ikke kommunen – der står for alt fra at lægge ny astfalt til at rydde sne.

Nogle steder er det dog selvstændige vejlaug, som står for vedligeholdelse af de private fællesveje i stedet for selve grundejerforeningen.

Grundejerforeningen er også repræsentant i forhold til bl.a. offentlige myndigheder, og den arbejder for medlemmernes fælles grundejerinteresser ved f.eks. at skrive høringssvar.