Hvordan stiftes en grundejerforening?

En grundejerforening kan stiftes på to måder.

  1. Tidligere har det været mest almindeligt, at en grundejerforening blev stiftet ved, at en række grundejere i et område frivilligt besluttede sig for at danne en forening. Når man danner en forening, afholder man en stiftende generalforsamling, hvor man beslutter, hvad der skal gælde for den pågældende forening. Den stiftende generalforsamling vedtager med stemmeflertal blandt de fremmødte, hvordan vedtægterne for foreningen skal være. Det vil sige, at man blandt andet skal være enige om en formålsparagraf, og hvad grundejerforeningen bestemmer og ikke bestemmer i forhold til de enkelte grundejere. Alle andre, som senere melder sig ind i foreningen, skal på forhånd gøre sig bekendt med vedtægterne og derefter følge dem.
  2. En kommune kan også oprette en grundejerforening, når de laver en ny udstykning af et parcelhusområde. Dette bliver mere og mere almindeligt. Her er det så kommunen, der i realiteten udformer og godkender nogle generelle vedtæger for grundejerforeningen, som de kræver, at alle parcelhusejerne i det nyudstykkede område skal være medlem af. Grundejerne kan så senere ændre i vedtægterne, hvis de kan blive enige om det på en af de årlige generalforsamlinger.