Referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 22. Marts 2018 (før generalforsamling).

Set og sket siden sidste B-møde hos Michael den 30.  januar 2018.

06. feb.          Modtaget underskrevet og revideret regnskab fra Michael.

07. sep.         Nybolig Skibhus, har Åsumvej 389 til salg for 1.745.000 kr.

14. feb.          EDC Skibhus, har Åsumvej 297 til salg for 1.295.000 kr. (Oluf)

15. feb.          Jeg var med til møde hos Christina Jo Larsen kl. 15:00 Åsumvej 235 (nabo grundejerforeningen), sammen med 2 damer fra Park- og vejforvaltningen. Om mulig forskønnelse af de grønne områder ved nedkørslen fra Åsumvej/buslommen, samt forskønnelse af området ved petanquebanen.

15. feb.          Mail fra HOME Middelfart, vedr. salg af 363.

Ny ejer Svend Slibsager Iversen flytter ind 1 maj.

22. feb.          Adresseliste og mailliste opdateret

Åsumvej 431 er solgt pr. 15. april 2018 til Jwan Bakr.

23. feb.          Udkast til indkaldelse rundsendt i bestyrelsen.

25. feb.          Henriette har bedt mig om at lave indkaldelse til generalforsamling.

28. feb.          Set i Skibhusavisen at nr. 297 er solgt, efter kun 14 dage (Olufs hus).

01. mar.        Mail fra EDC Skibhus, vedr. nr. 297. Ny ejer Wajiha Assaf pr. 1. maj 2018.

02. mar.        Modtaget indkommet forsalg fra Bent Sørensen nr. 385.

05. mar.         Møde kl. 14:00 med Keld hvor vi redigerede mailliste på medlemmer.

17. mar.        Bestyrelsen beretning skrevet og rundsendt i bestyrelsen til kommentering og godkendelse.

20. mar.        Velkomstbrev afleveret i nr. 397. Møde i rytterstuen i Åsum den16. april kl. 19:00 vedr. kollektiv transport i vores område (busrute). Inviteret af Åsum Beboerforening.

21. mar.        Har besøgt Emil Rude nr. 371 i dag. Han vil gerne stille op til bestyrelsen som suppleant. (Han kan/vil hjælpe med foreningens mail kartotek).