Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen afholder hvert år et antal møder efter behov.

Selvom en meget stor del af vores korrespondance i dag foregår via mail, er der stadig et behov for at mødes og uddybe de forskellige emner.

klik ind og læs referatet fra møderne.