Generalforsamling.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamling vil ske via godkendt mail, med 2 ugers varsel.

Hvis medlemmer ikke har PC/mail, vil de modtage besked via en skrivelse.

 

Klik ind og læs referatet fra møderne.