Referat fra bestyrelsesmødet d. 19.02.2019, hos Mickey.

 

1.      Velkomst

Velkommen til bestyrelsesmødet og velkommen til Emil, som kunne komme med så kort varsel.

 

2.      Godkendelse af sidste referat fra den 30.10.2018, hos Michael.

         Referat blev godkendt, sendes til Michael, som vil lægge det på hjemmesiden.

 

3.      Orientering af formanden.

         Set og sket siden sidste bestyrelsesmøde d. 30.10.2018. (orientering ved Henning)

08. nov.         Hjemmesiden har fået ny kode.

 

09. nov.         Brev afleveret til et medlem vedr. hegn/hæk over skel og meget ukrudt i                                 fliserne, på stien mod legepladsen.

 

06. dec.         Modtaget brev fra et medlem vedr. klage over røgluftgener fra brændeovn.

                     Bestyrelsen følger op på sagen?

 

16. dec.         Modtaget klage fra medlemmer over hylende hund som er spærret inde i carport                       flere timer hverdag.

 

09. jan 19      Lavet aftale med entreprenør Ole Walther vedr. vintervedligeholdelse samt                             bestilt rensning af vejkloaker.

 

07. feb.          Møde i Banken vedr. investering, Michael og Henning deltager.

 

13. feb.          Rensning af rendestens kloakker ved Ole Walther ikke renset siden 2013-2014                            ifølge Ole. Der var meget slam i kloakkerne, regningen lød på 5.381,25kr.

 

                    Ved nedkørslen fra Åsumvej, ved buslommen, er de ved at plante træer og                              bunddæk på den nye forhøjning der er lavet.

 

4.      Orientering af kasserer

Budget og regnskab blev omdelt. Der mangler kontingent fra et medlem, for år 2018.

Vedr. manglende kontingent, vil Michael prøve at snakke med en ny advokat, om der er noget vi kan gøre.

Ville det være en god ide og kigge på vores erhvervsforsikringer, måske der er noget at spare.

 

5.      Indlæg fra øvrige medlemmer

Keld – Intet.

Mickey – Problem med hurtig kørsel i vænget, et vejbump kunne måske være løsningen.

             Svar: Bestyrelsen har tidligere undersøgt priser på vejbump og det var en dyr løsning.

Henriette – Intet. 

Emil – Mailadresser er oprettet og kan bruges fra G-mail, kan dog kun sende i små grupper

            ad gangen ca.20 stk.

            Fra vores hjemmeside kan man sende til alle medlemmer.

 

6.      Status på hund der gør og røg fra brændeovn.

Vedr. brændeovn er der rettet henvendelse til Miljøtilsynet, de vil kontakte beboe med oplysninger om at fyre korrekt.

Hund gør ikke så meget mere og ser ud til at have det godt.

 

7.      Fastsat dato for generalforsamlingen 2019.

Bliver onsdag den 20 marts 2019 kl. 19.00. Bestyrelsen mødes 17:30, Henning handler ind. 

8.      Åsumparkens hjemmeside www.aasumparken.dk

Vi forsætter med hjemmesiden, har fået et godt tilbud for de næste to år.

Vedtægter og budget fjernes fra hjemmesiden.

Vi skal kun oplysninger tilbage for de seneste 5 år.

Kunne det være aktuelt med et Webmøde sammen med Jan.

9.      Debat: en lukket gruppe på Facebook, kan det være en løsning

Det er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt.

10.      evt.         

Henning har fået en henvendelse fra Verisure alarm, som gerne vil holde et infomøde for bestyrelsen, og senere invitere vores medlemmer. 

Velkomstbrev skal afleveres til ny ejer af 389.

Henning har også fået en henvendelse fra Nabosikring/nabohjælp, de har også et tilbud til os.

Nabosikring/nabohjælp vises med skilte ved vængerne og klistermærke på ens ejendom.  Henning vil sende noget rundt til bestyrelsen.

Næste møde er den 20/3-2019 kl. 17:30, formøde til generalforsamlingen.