Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 30.Januar 2018 hos Michael

1.     Velkomst/HF

Velkommen til bestyrelsesmødet.

2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt

3.     Beretning fra formanden

Set og sket siden sidste B-møde d. 20.sep. 2017.

25. sep.         Stadsgartneren Odense kommune begynder beskæring af det grønne område ved petanque banen.

27. sep.         Kuvertering af breve hos Keld, vedr. indsamling af medlemmernes mailadresser.

                      Brevene delt ud i foreningen

04. okt.          Efter min henvendelse til Danbolig vedr. salg af Åsumvej 371, har jeg modtaget følgende

Ny ejer pr. 1. dec. 2017 Emil Rude Møde Rytterskolen, Åsum, indkaldt af Åsum Beboerforening kl. 19:30 vedr. kollektiv trafik i vores område.

05. okt.          Home Odense sydøst, har bedt om diverse oplysninger vedr. salg af Åsumvej 431. Har fået oplyst at huset er sat til salg for 2.1 million.

08. okt.          Åsumvej 417 sat til salg (Fyens Stiftstidende) til 1.650.00kr. (Grethe og Ole’s hus)

11. okt.          Jan har i dag oprettet gmail til hjemmesiden aasumparken@gmail.com vi kan tilgå mailen via www.gmail.com 

14. nov.         Var i print og kopi, Klaregade og trykkede sedler til 2. omgang af indsamling af mailadresser.

18. nov.         Kuvertering af 2. skrivelse hos Keld, delt ud til ca. 32 medlemmer.

28. nov.         2. opdatering af mailadresser hos Keld.

05. dec.         Petanqueskabet nedtaget for sikker opbevaring.

10. jan.          Mail fra Henriette: Vi skal have aftalt et nyt B-møde, hvor vi blandt andet skal finde en dato og et sted til generalforsamlingen.

13. jan.          Mailer til HOME Skibhusvej for at få oplyst navn, mail og tlf.nr. på ny ejer, samt dato for indflytning af Åsumvej 397.

Mail til Estate vedr. navn på køber af Åsumvej 417.

Mail rundt i bestyrelsen vedr. generalforsamling 2018.

14. jan.          Åsumvej 363 er solgt, brochure lå i postkassen fra HOME Skibhusvej.

Mail fra HOME, køber af 397 overtager huset 15 marts 2018 navn Christian Meyland Stasiak. Åsumvej 431 er solgt ifølge Keld.

15. jan. 18     Velkomstbrev til 371 og 391.

24. jan. 18     Blev ringet op af Nybolig, vedr. oplysninger til salg af 389.

 

4.     Åsumparkens hjemmeside www.aasumparken.dk

Vores hjemmeside er godt besøgt.

Tjek om alt er i orden, husk at alle dokumenter skal være i PDF format.

5.     Fastsat dato for generalforsamlingen m.m.

Svært at finde et lokal til afholdelse af generalforsamlingen.

Henning har fået reserveret VIF’s lokaler torsdag d. 22 marts kl. 19:00.

Bestyrelsen mødes kl. 17:15.

6.     Jubilæumsfest

Jubilæumsfest ændres til en sommerfest sammen med den anden grundejerforening. Henning kontakter den anden grundejerforening for at høre om de vil være med.

 

7.     Mailadresser på foreningens medlemmer

Lige nu har vi fået mailadresser fra ca. 60 husstande.

Liste over mailadresser omdelt i bestyrelsen. Hver især går rundt i vængerne for at få de sidste mailadresser ind.

8.     Indlæg fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Keld – Har samlet mailadresser

Blommetræer ved legepladsen er plantet af Kommunen, mange grene er knækket.

Michael – Regnskab for 2017 og budget for 2018 er omdelt til bestyrelsen.

Michael skal have telefon nr. eller adresse på revisor Johnny Andersen. Henning vil finde oplysningerne til Michael.

I regnskabet er der brugt mange penge på kontorartikler på grund af mailadresser.

Manger kontingent fra nr. 405 for 2017, har fået 4 rykkerbreve.

Henning: Man kan evt. få hjælp fra advokathus Nord, hjælper gerne hvis der mangler betaling.

Budget 2018

Investering af foreningens vedligeholdelseskonto.

Lange obligationer måske 3%

-       Evt. investering på noget som udløber om 10 år

Henning og Michael vil snakke med Arbejdernes Landsbank om investering

Vi har fået 2 gange saltning i år 2018.

Mickey – Privat: har et problem med sin kloak udenfor i indkørslen, gennemløbsbrønd.

Henriette – Vores hjemmeside har været besøgt 19019 gange pr. 30.01.2018.

 

9.     Evt.        

Petanquebanen trænger til nye lister omkring banen. Reparation af banen vil ske omkring april-maj mdr.

10.  Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 22. marts 2018 kl. 17:15. (før Generalforsamling)