Grundejerforeningens opgaver

Foreningens vigtigste opgave er på alle grundejernes vegne at sørge 
for, at vores fælles veje, fortove og stier bliver ordentlig vedligeholdt.
Vi har således gennemført en renovering af vejene med lægning af
ny asfalt i 2003, samt omlægning og opretning af alle fortove, belægning 
af sti fra åstien med fliser i 2009, opretning af og udskiftning af fliser
i fortove og mellemstier i 2010, ligesom vi løbende iværksætter nødvendig
skadesopretning.
Vi har endvidere aftalt, at foreningen sørger for den nødvendige snerydning
på vejene således at grundejerne alene skal rydde sne på "eget" fortov.
Endelig har foreningen  kontakt med Odense Kommune om en lang
række forhold, som vedrører vort område som f.eks. vort ønske om, at få
etableret en ordentlig legeplads, kommunens håndtering af de tilstødende 
arealer, affaldshåndtering m.v.