Referat fra mødet før generalforsamlingen, onsdag den 25. marts 2015.

Set og sket siden 17. feb. 2015.

 

 

 

  1. 1.      Beretning fra formanden

Siden sidste bestyrelsesmøde er følgende sket (orientering ved Henning)

 

 

21.feb.           Modtaget regning på kloakrensning af vejbrønde fra firmaet Grundejerhjælpen

tlf. 65 96 27 36 mobil 30 63 03 28. Regningen var på 4375,-kr. incl. moms.

 

23.feb.           Vejinspektør Søren Borup ringer:

Underminering ved stamvej en udfor 429 bliver lavet af kommunen.

Hvorimod den forkerte tilslutning af vejbrønden, samme sted skal vi selv få bragt i orden.

Ligeledes underminering ved vendepladsen ved 391 – 393.

Haj tænder ved stamvejen ved 405 vil han se på, men lover ikke noget, der skal også sættes skilt på, ubetinget vigepligt, før hajtænder ifølge loven. Mail er sendt rundt.

 

19.feb.           Kontaktet Jørgen Nygaard, Åsumvej 347, han er villig til at opstille som suppleant til bestyrelsen. Han kommer til generalforsamlingen. Mail er sendt rundt.

 

17.mar.          Min/bestyrelsen beretning rundsendt til bestyrelsen.

 

25.mar.          Modtaget referat fra Henriette på det sidste bestyrelses møde 17.feb. 2015