Referat fra bestyrelsesmødet,onsdag den 20.September 2017 hos Henriette.

Inden bestyrelsesmødet var der rundgang i vængerne.

Der er ukrudt langs kantstenen i fællesstykket ved buslommen, se skitse (rød streg)

Grenene fra fællesarealet hænger ud over stamvejen, Henning har rykket for at få det beskåret, ellers ser det fint ud i vængerne blandt medlemmerne.

1.     Velkomst

Velkommen til bestyrelsesmødet.

2.     Beretning fra formanden

Siden sidste bestyrelsesmøde er følgende sket (orientering ved Henning)

Sidste bestyrelsesmøde var d. 27.03.2017.

 

29. mar

Kontaktet Odense Kommune angående fejning omkring det grønne område inden rengøringsdagen 8 april + hentet affald 10 april

04. april

Aflevere indkaldelse + seddel vedr. rengøringsdag i postkassen til nr. 411 (ejendomsmægler har bedt om dokumenter til fremvisning kl. 13:00

07. april

Hus nr. 397 sat til salg i ugeavisen 1.595.00,-kr

08. april

Fælles rengøringsdag kl. 13:00. Vi var ca. 16-17 incl. bestyrelsen 4 fra Skt. Jørgens mark, resten fra Åsumparken.

Der blev spillet Petanque efter rengøringsdagen nogle timer. Øl og vand pr. grundejerforening 114,-kr.

19. april

Møde med park og vej fra Odense kommune vedr. det grønne kommunale område ved petanquebanen. Deltager to medlemmer fra bestyrelsen Skt. Jørgens Mark og Henning.

25. april

Ejendom Åsumvej 411 er solgt pr. 01.07.2017, disposition fra 1 maj 2017.

28. april

Kontingent – (girokort) udsendt af Michael.

Sat til betaling på Netbank 15 maj 2017.  

15. maj

Medlemsliste opdateret og rundsendt via mail til bestyrelsen.

Til salg: Hus nr. 391 + 397 + 443.                 

30. maj

Aflevere velkomstbrev til nye ejere af Åsumvej 411. 

06. juni

Referat fra generalforsamlingen sendt ud til medlemmerne.

11. juli

Opdateret medlemsliste mailet til bestyrelsen.

Nyt hus sat til salg 371 pr. 10 juli.

Der er således 4 huse til salg i foreningen.

12. juli

Ny ejer af Åsumvej 443 pr. 1 august 2017.

21. aug.

Betaling af foreningens hjemmeside 795,-kr.

Kontaktet Odense kommune, vedr. giv-et-tip. Beskæring af grønt område og ukrudtsbrænding i kantsten.

22. aug.

Åsumvej 363 set sat til salg via HOME-Skibhusvej, 1.495.000,-kr.

05. sep.

Taget foto af beplantning over skel ved stamvej og ukrudt i kantsten og sendt til kommunen via giv-et-tip.

Mail rundt i bestyrelsen vedr. projektet petanquebanen, skoven og nye bander.

Velkomstbrev til Åsumvej 443 er afleveret personligt til ny ejer.

14. sep.

Pt. huse til salg i foreningen

Åsumvej 391 + 397 + 363 + 371

 

3.     Indlæg fra øvrige medlemmer

Keld – Intet.

Mickey – Det er igen et problem med hurtig kørende biler i vænget.

Hvis det forsætter vil man tage fat i personen.

Henriette – Har fulgt besøgstallet på vores hjemmeside. Den er mere besøgt end vi selv havde regnet med. Der er ca. dagligt 20 besøg på siden, hvilket vi må sige er meget godt.

Michael – Har fået henvendelser angående refusion af betalt kontingent, når man ikke bor i huset (står til salg, er blevet solgt, udlejning). Der skal betales fuld kontingent om man bor der eller ej, eller om man har solgt. Vi kan ikke refundere.

 

4.     Åsumparkens hjemmeside www.aasumparken.dk

Hvis man har lyst må man gerne tage nogle billeder af legepladsen, som vi kan få lagt på vores hjemmeside.

Michael – vi skal huske at slette personlige oplysninger på de referater vi få lagt på hjemmesiden.

 

5.     Jubilæumsfest ved legepladsen.

Mickey vil se om han kan få lavet et program for dagen. Underholdning for børn og hvad vi giver og hvad medlemmerne selv skal have med, musik med mere.

 

6.     Evt.

Det blev vendt igen med mail-adresser på vores medlemmer.

Keld laver et udkast til et brev til medlemmerne hvor vi beder om deres mail-adresser .

Michael undersøger om mulig mail-adresse til grundejerforeningen, som alle i bestyrelsen kan tilgå.

 

Ny medlemsliste omdelt af Henning.

 

Henning: Kollektiv trafik i vores område, bussen til Åsum. Der er aftalt et møde den 04 okt. hvor 4 grundejerforeninger mødes for at snakke det igennem.

Henning deltager, men ønsker gerne at der kom en mere med fra bestyrelsen.