Velkommen til Grundejerforening Åsumparken

Husk

05-11-2017
Oplys din e-mail til grundejerforeningen
Grundejerforeningen opfordre alle til at benytte muligheden, for at oplyse sin e-mail til et medlem af grundejerforeningen.

Grundejerforening Åsumparken.

 

Grundejerforeningens område er en del af en større udstykning af området syd for Åsumvej som fandt sted i 1970`erne.

Området var fuldt udbygget omkring 1980 og ligger  på sydskråningen ned mod Odense Å-dal med direkte adgang til engene ved åen og hele det meget omfattende stisystem.

Man kan således gå eller cykle på å-stien helt ind til byens centrum. På cykel tager turen kun ca. 15 minutter.

Bevæger men sig den anden vej kommer man til landsbyen Åsum med H.C. Andersenskoven og et hyggeligt landsbymiljø.

Så vi ligger i et skønt fredeligt område tæt på byen og alligevel helt ude på landet.

Området omfatter matrikel 4 m, 4az ,4ct, 4cu og 4 dz Skt Jørgensmark under Odense Jorder, Korsløkke sogn.

Foreningen består af 79 parceller og dækker Åsumvej nr. 287 til og med 443, og er stiftet i henhold til servitutter lyst 21. maj 1973.

Da vore veje og fortove er fælleseje, er grundejerforeningens vigtigste opgave at sikre den nødvendige vedligeholdelse heraf, og derudover at varetage vore fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil.

Åsum er en landsby på Fyn med 292 indbyggere (2013) lidt øst for Odense-bydelen Vollsmose i Åsum Sogn. Åsum ligger i Odense Kommune og tilhører Region Syddanmark. Landsbyen, der ligger 5 km. fra Odense Centrum er dominineret af gamle huse, og Åsum Kirke, der er beliggende på en høj, samt af Odense Å mod vest, Lindved Å mod sydvest og en lille bæk der snor sig gennem landsbyen. Øst for Åsum ligger Ringvej 3, der blev anlagt i 2006. Odense Å er omkring 60 kilometer lang og løber gennem Odense. Åen er Fyns længste vandløb. Den har sit udspring i Arreskov Sø nordøst for Faaborg, og den munder ud i Odense Fjord.